Projekty

Stowarzyszenie otwarte jest na współpracę z osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, a także innymi podmiotami prawnymi w zakresie objętych celami statutowymi. W chwili obecnej otwarte są następujące projekty:

Ukierunkowane na zbiórkę środków pieniężnych na leczenie osób poważnie i przewlekle chorych onkologicznie bądź częściowo sparaliżowanych

Ukierunkowane na pomoc w rozwoju z zakresu psychologii i rozwoju osobistego

Ukierunkowane na budzenie zainteresowań i promocji modelarstwa