Pomoc dla: Paweł Kobyłecki (projekt zakończony)

Stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych na podstawie uchwały Zarządu nr 01/06/2018 z dnia 9 czerwca 2018 roku zbiera środki na leczenie Pawła Kobyłeckiego z miejscowości Las k. Ślemienia. Paweł uległ ciężkiemu wypadkowi w wyniku którego jest całkowicie sparaliżowany i wymaga stałego leczenia oraz rehabilitacji.

Projekt jest przedsięwzięciem celowym ukierunkowanym na pozyskanie środków na leczenie i wsparcie Pawła, a w szczególności na pokrycie:

  1. kosztów leków,
  2. kosztów zabiegów i rehabilitacji,
  3. kosztów transportu i dojazdów,
  4. kosztów zakupu i wypożyczenia sprzętu.

Dla potrzeb tego projektu otwarty jest odrębny rachunek bankowy w Mbank S.A. na który można dokonywać dobrowolnych darowizn:

56 1140 2004 0000 3202 7772 2382

Projekt wchodzi w zakres działalności pożytecznie użytecznej takiej jak: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2) działalność charytatywna; 3) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Projekt jest także zgodny z takim celem statutowym Stowarzyszenia jak: wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu problemów (w tym zawodowych i socjalnych) osób będących w potrzebie (w tym członków Stowarzyszenia).