IV MPM

Stowarzyszenie w ramach projektu pod nazwą „Bielska Strefa Modelarska” od 2016 roku cyklicznie organizuje Międzynarodowy Przegląd Modelarski dzięki zaangażowaniu kilkunastu modelarzy, którzy równolegle prowadzą cotygodniowe warsztaty z zakresu modelarstwa dla dzieci i młodzieży.

Zwiększająca się z każdą edycją ilość uczestników i wystawianych modeli potwierdza trwałość rezultatu jakim jest wpisanie się Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego na listę najważniejszych wydarzeń modelarskich w Polsce. Z kolei coraz większa ilość uczestników z zagranicy oraz coraz szersza reprezentacja poszczególnych krajów potwierdza trwałość rezultatu w postaci faktu, iż z każdą kolejną edycją, wydarzenie to coraz mocniej wpisuje się na stałe także do najważniejszych wydarzeń modelarskich w Europie.

Począwszy od drugiej edycji Międzynarodowy Przegląd Modelarski odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W III edycji Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego wzięło udział 288 osób, w tym:

 • 181 osób dorosłych,
 • 53 juniorów (młodzież od 13 do 18 roku),
 • 54 młodzików (dzieci do 12 roku).

Większość, tj. 261 uczestników (90,3 %) było spoza terenu Bielska-Białej – w tym 48 osób to goście z zagranicy. W wydarzeniu wzięli bowiem uczestnicy z:

 • Rosji – 17 osób,
 • Słowacji – 12 osób,
 • Czech – 6 osób,
 • Łotwy – 6 osób
 • Ukrainy – 4 osoby
 • Litwy – 3 osoby

co potwierdza, iż wydarzenie nie tylko z nazwy ma wymiar międzynarodowy.

W ramach III edycji Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego zostało wystawionych łącznie 1067 modeli w 125 kategoriach, podzielonych na 9 grup tj.

 • Lotnictwo
 • Pojazdy
 • Okręty
 • Dioramy
 • Artyleria
 • Figury
 • Sci-Fi
 • Kolejnictwo
 • Wszystko inne,

co również obrazuje coraz większe zainteresowanie tym wydarzeniem.

III edycja Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego, tak jak i poprzednie cieszyła bardzo dużym zainteresowanie wśród mieszkańców Bielska-Białej i okolic, a także osób przyjezdnych z Czech i Słowacji, gdyż w trakcie trwania wydarzenia wystawione modele oglądnęło ok. 6500 osób, które również miały możliwość uczestniczenia w wydarzeniach towarzyszących, takich jak:

 • ekspozycja sprzętu wojskowego oraz eksponatów muzealnych
 • udział w warsztatach z pokazu technik modelarskich

Koordynatorami kolejnej IV edycji Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego odpowiedzialnymi za jego formę merytoryczną, sprawy organizacyjne oraz kontakty ze sponsorami/darczyńcami tak jak w latach poprzednich są:

 • Tomasz Bień – dyrektor – tel. 517 467 670, e-mail: modelarze@poczta.fm
 • Tomasz Iskrzycki – koordynator
 • Mariusz Baron – koordynator

Więcej informacji oraz zdjęcia na: www.mpm.ig.pl oraz www.polandmodelshow.com