Pomoc dla: Monika D.

Stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych na podstawie uchwały Zarządu nr 01/06/2017 z 22 czerwca 2017 roku zbiera środki na leczenie Moniki D. z Bielska-Białej, która choruje onkologicznie i wymaga stałego leczenia oraz rehabilitacji.

Projekt jest przedsięwzięciem celowym ukierunkowanym na pozyskanie środków na leczenie i wsparcie Moniki D., a w szczególności na pokrycie:

  1. kosztów leków,
  2. kosztów zabiegów i rehabilitacji,
  3. kosztów naświetleń radiologicznych,
  4. kosztów transportu i dojazdów,
  5. kosztów zabiegu operacyjnego.

Dla potrzeb tego projektu otwarty jest odrębny rachunek bankowy w Mbank S.A. na który można dokonywać dobrowolnych darowizn:

42 1140 2004 0000 3602 7692 7814

Projekt wchodzi w zakres działalności pożytecznie użytecznej takiej jak: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2) działalność charytatywna; 3) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Projekt jest także zgodny z takim celem statutowym Stowarzyszenia jak: wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu problemów (w tym zawodowych i socjalnych) osób będących w potrzebie (w tym członków Stowarzyszenia).