OPP-1%

ODPIS PODATKOWY – 1% KRS: 0000587403

Nasze Stowarzyszenie, postanowieniem z dnia 19 października 2018 roku zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego w zakresie:

88.99.Z − pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana

82.30.Z − działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.60.Z − działalność wspomagająca edukację

85.59.B − pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

W celu przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia na właściwym zeznaniu rocznym (PIT-28, PIT-36, PIT-37) należy wpisać nr:
KRS: 0000587403

a w przypadku gdyby chcieli Państwo dodatkowo wskazać określony cel to należy dopisać: