Pomoc dla Tomasza (projekt zakończony)

Stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych na podstawie uchwały Zarządu nr 01/02/2019 z 12 lutego 2019 roku zbiera środki na leczenie Tomasza K. z Bielska-Białej, który choruje onkologicznie i wymaga stałego leczenia oraz rehabilitacji.

Projekt jest przedsięwzięciem celowym ukierunkowanym na pozyskanie środków na leczenie i wsparcie Tomasza K., a w szczególności na pokrycie kosztów:

  1. zakupu leków,
  2. zabiegów i rehabilitacji,
  3. naświetleń radiologicznych,
  4. transportu i dojazdów,
  5. zabiegu operacyjnego.

Dla potrzeb tego projektu otwarty jest odrębny rachunek bankowy w Mbank S.A. na który można dokonywać dobrowolnych darowizn:

06 1140 2004 0000 3602 7847 8910

Projekt wchodzi w zakres działalności pożytecznie użytecznej takiej jak: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2) działalność charytatywna; 3) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Projekt jest także zgodny z takim celem statutowym Stowarzyszenia jak: wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu problemów (w tym zawodowych i socjalnych) osób będących w potrzebie (w tym członków Stowarzyszenia).