Pomoc dla Michaliny

Stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych na podstawie uchwały Zarządu nr 01/11/2020 z 7 listopada 2020 roku zbiera środki na leczenie Michaliny P. z Mosiny, która choruje na schorzenia psychiatryczne i wymaga stałego leczenia oraz rehabilitacji.

Projekt jest przedsięwzięciem celowym ukierunkowanym na pozyskanie środków na leczenie i wsparcie Moniki D., a w szczególności na pokrycie:

  1. kosztów leków,
  2. kosztów zabiegów i rehabilitacji,
  3. kosztów sanatoriów,
  4. kosztów transportu i dojazdów.

Dla potrzeb tego projektu można dokonywać dobrowolnych darowizn na rachunek bankowy Stowarzysznia w Mbank S.A.:

47 1140 2004 0000 3202 7594 8317

Projekt wchodzi w zakres działalności pożytecznie użytecznej takiej jak: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 2) działalność charytatywna; 3) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Projekt jest także zgodny z takim celem statutowym Stowarzyszenia jak: wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu problemów (w tym zawodowych i socjalnych) osób będących w potrzebie (w tym członków Stowarzyszenia).